Civilingenjör i Materialdesign på KTH, 300 hp

facebook.com/materialdesign


Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik på LTU, 300 hp

Högskoleingenjör i Materialteknik med inriktning metallurgi på Bergsskolan i Filipstad, 180 hp