Intervjuer med tidigare studenter

Här hittar du artiklar och intervjuer med tidigare studenter från KTH Materialdesign och Teknisk Materialvetenskap. De ger en inblick i vart utbildningen har tagit dem och vilka möjligheter som finns efter examen.

Skrot-Alicia - Mission: Ökad metallåtervinning, Bergsmannen & JkA, mars 2016
Intervju med Alicia Gauffin, doktor på KTH, forskare för Worldsteel och deltidsanställd på Jernkontoret.

Elina stortrivs på Sandvik – nu ska hon locka fler tjejer dit - Gefle Dagblad, 2016-02-28
"Att jobba på SMT är ashäftigt!" säger Stockholmstjejen Elina Kabir som vill locka fler tjejer till industrin.

"Vi vill jobba med människor som vågar söka nya lösningar" - Framtidsföretagen, sid. 41, 2015.
Intervju med Emma Jakobsen, tidigare masterstudent på Teknisk Materialvetenskap.

Ung i branschen - Bergsmannen, 2014-09-12.
Intervju med Charlotte Médioni, tidigare masterstudent på Teknisk Materialvetenskap och därefter industridoktorand på Materialvetenskap.

Ung i branschen - Bergsmannen, 2014-01-24.
Intervju med Sara Abouzari, tidigare masterstudent på Teknisk Materialvetenskap.

"Towards cleaner furnaces" - Ovako, 2013-08-27.
Intervju med Mersedeh Ghadamgahi, tidigare masterstudent på Teknisk Materialvetenskap och därefter doktorand på Materialvetenskap.

Intervju med Erik Nymann, produktutvecklare på SSAB.